Распоред звона 

 

 школска 2020/2021. година

смене

1.час

одмор

2.час

одмор

3.час

одмор

4.час

одмор

5.час

одмор

6.час

1.

8,00 до 8,30

8,30 до 8,35

8,35 до 9,05

9,05 до 9,20

9,20 до 9,50

9,50 до 9,55

9,55 до 10,25

 

 

 

 

пауза

Д е з и н ф е к ц и ј а  п р о с т о р а  10,25 до 10,45

2.

11,00 до 11,30

11,30 до 11,35

11,35 до 12,05

12,05 до 12,20

12,20 до 12,50

 

 

 

 

 

 

пауза

Д е з и н ф е к ц и ј а  п р о с т о р а 12,50 до 13,50

3.

14,30 до 15,00

15,00 до 15,05

15,05 до 15,35

15,35 до 15,50

15,50 до 16,20

16,20 до 16,25

16,25до

16,55

16,55 до 17,00

17,00 до 17,30

17,30до 17,35

17,35до 18,05

 

Д е з и н ф е к ц и ј а  п р о с т о р а  од 18,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподневна смена (Разредна настава)

 

1 час

8:00 - 8:45

2 час

8:50 - 9:35

велики одмор

9:35 - 9:50

3 час

9:55 - 10:40

4 час

10:50 - 11:35

5 час

11:40 - 12:25

 

 

Поподневна смена (Разредна настава)

 

1 час

13:30 - 14:15

2 час

14:20 - 15:05

велики одмор

15:05 - 15:20

3 час

15:25 - 16:10

4 час

16:20 - 17:05

5 час

17:10 - 17:55

 

 

Преподневна смена (Предметна настава)

 

1 час

8:00 - 8:45

2 час

8:50 - 9:35

велики одмор

9:35 - 9:50

3 час

9:50 - 10:35

4 час

10:40 - 11:25

5 час

11:30 - 12:15

6 час

12:20 - 13:05

 

 

Поподневна смена (Предметна настава)

 

1час

13:00 - 13:45

2 час

13:50 - 14:35

велики одмор

14:35 - 14:50

3 час

14:50 - 15:35

4 час

15:40 - 16:25

5 час

16:30 - 17:15

6 час

17:20 - 18:05