ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Завршни испит у основном образовању ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године, када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања познатих задатака из српског, односно матерњег језика и математике до завршног испита 2013/2014. године, на којем ће сви задаци бити непознати и који ће се састојати из три теста - српског односно матерњег језика, математике и теста из науке који ће укључити  историју, географију, биологију, физику и хемију.

Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања, чиме се смањује непознатост и трауматичност испита. Резултати завршног испита биће детаљно анализирани у циљу његовог вредновања и побољшања.

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученици срећу током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, вештина и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Завршни испит такође служи као средство за селекцију кандидата при упису у средње школе. Од укупно 100 поена, завршни испит ће носити 40, а успех ђака током основне школе 60 поена.

Испит се спроводи током два дана (један дан –  један предмет). Полагање сваког теста траје 120 минута.

РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА(Процес развоја завршног испита – од прелазног ка коначном моделу)

1. Модел испита за школску 2010/2011. годину

Прва генерација ученика који су учили по новим наставним програмима је у јуну 2011. године полагала завршни испит који је имао следеће карактеристике:

 

• Испит се састојао од два предмета: српског односно матерњег језика и математике

• Тестови су се састојали из 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака објављених у збиркама и 25% непознатих задатака, који нису објављени у збиркама задатака али су засновани на образовним стандардима за крај основног образовања.

Збирке задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

2. Модел испита за школску 2011/2012. годину

Друга генерација ученика која полаже завршни испит такође полаже испит из два предмета: српског односно матерњег језика и математике, са следећим модификацијама:

• Тестови ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су објављени у збиркама задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.

3. Модел испита за школску 2012/2013. годину

Трећа генерација која ће полагати завршни испит такође ће полагати два теста, из српског односно матерњег језика и математике, са следећим модификацијама:

• Тестови који ће се полагати на завршном испиту састојаће се од 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су објављени у збиркама задатака и 75% потпуно непознатих задатака. Познатих задатака неће бити.

4. Модел испита за школску 2013/14. годину (коначни модел)

Коначни модел завршног испита примењиваће се од школске 2013/14. године. Њега ће први полагати садашњи ученици шестог разреда (у школској 2011/2012. години).

Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:

• Испит ће се састојати из три теста - из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке који ће укључивати историју, географију, билогију, физику и хемију. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.

• Тестови за завршни испит састојаће се само од непознатих задатака.