ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Гимназија ''Јован Јовановић Змај''

www.jjzmaj.edu.rs

Гимназија ''Светозар Марковић''

www.s-markovic.edu.rs

Гимназија ''Исидора Секулић''

www.gimnazis.edu.rs

Гимназија ''Лаза Костић''

www.gimnazijalazakostic.edu.rs

Економска школа ''Светозар Милетић''

www.ekosmile.edu.rs

Медицинска школа ''7. април''

www.medicinskans.znanje.info

Пољопривредна школа Футог

www.poljosko.edu.rs

Средња машинска школа

www.masinskans.edu.rs

Електротехничка школа ''Михајло Пупин''

www.etspupin.edu.rs

Техничка школа ''Павле Савић''

www.tspavles.znanje.info

Техничка школа ''Милева Марић Ајнштајн''

http://mmaricajnstajn.edu.rs/

Саобраћајна школа ''Пинки''

www.sspinki.edu.rs

Музичка школа ''Исидор Бајић''

www.isidorbajic.edu.rs

Балетска школа

www.baletska.com

Школа за дизајн ''Богдан Шупут''

www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

Средња техничка школа "Милева Марић" Тител

www.stsmmarictitel.edu.rs

Медицинска школа Зрењанин

www.medicinska-skola.edu.rs

 

 

Елитна приватна економска школа у Новом Саду

www.elitna.org

 Приватна гимназија “Живорад Јанковић“

www.gimnazija-zivoradjankovic.info

Рачунарска гимназија „SMART“

www.smart.rs

Стручна оптичарска школа“Пашћан“

www.optikapascan.com

Средња информатичка школа

-

Гимназија

Гимназија је средња школа у којој се наставља изучавање предмета из основне школе са додатком неких нових предмета. Она служи за стицање вишег нивоа општег знања. Гимназије ''Светозар Марковић'' и ''Лаза Костић'' су општег типа, док гимназије ''Јован Јовановић Змај'' и ''Исидора Секулић'' имају природно-математички и друштвено-језички смер.

Економска школа

У економским школама изучавају се два смера: ''Економија, право и администрација'' и ''Трговина, угоститељство и туризам''.

Медицинска школа

У медицинским школама изучава се медицина и ученици се припремају за рад у областима здравства и социјалне заштите.

Пољопривредна школа

У пољопривредним школама ученици се оспособљавају за рад у области пољопривреде, ветерине и хортикултуре.

Машинска школа

У машинским школама изучавају се металски занати.

Електротехничка школа

У електротехничким школама се изучава електротехничка струка, а развијају се и техничка култура и техничке вештине.

Техничка школа

У техничким школама постоји неколико смерова: ''Хемија, неметали и графичарство'', ''Личне услуге'', ''Пољопривреда, производња и прерада хране'', ''Геодезија и грађевинарство'', ''Шумарство и обрада дрвета'' и ''Текстилство и кожарство''.

Саобраћајна школа

У саобраћајним школама ученици се образују на пољима друмског, унутрашњег, железничког, водног и поштанског саобраћаја.