ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Документи школе

Школска година 2023/2024.


Полугодишњи извештај о раду ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш I полугодиште школске 2023/2024.

Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. годину 

Анекс годишњег програма рада школе за школску 2023/2024. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2022/2023. 


Школска година 2022/2023.

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2021/2022.

Школски програм ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш од I до VIII разреда за период од 2022. до 2026. године

Уводни део
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред
Посеби облици О-В рада 


Школска година 2021/2022.

Информатор о раду школе у 2021. години 

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2020/2021.  


Школска година 2020/2021.

Информатор о раду школе у 2020. години 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2019/2020. 

Школски развојни план ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2020-2025.


Школска година 2019/2020. 

Информатор о раду школе у 2019. години 

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2018/2019. 

Анекс Школског програма 2019/2020.

Анекс 1 Школског програма 

Анекс 2 Школског програма 

Анекс 4 Школског програма 


Школска година 2018/2019. 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину
 

Годишњи план рада директора за школску 2018/2019. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2017/2018. 

Годишњи извештај директора за школску 2017/2018.

Школски програм ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш од I до VIII разреда за период од 2018. до 2022. године  План активности за школску 2018/2019.

Извештај Стручног актива за школски развојни план за школску 2017/2018. 

Школски развојни план ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2015-2020. са изменама и допунама