ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Гимнастика

Стој на лопатицама http://www.youtube.com/watch?v=Hkg05iuzml8&feature=related

Стој на глави http://www.youtube.com/watch?v=MJcGgNTWXxc&feature=related

Колут напред http://www.youtube.com/watch?v=-mGcRKfDSmc&feature=youtu.be

Колут назад http://www.youtube.com/watch?v=DNGneI9_Rls&feature=related

Летећи колут из места http://www.youtube.com/watch?v=E4vP9za3dlA&feature=related

Летећи колут из залета http://www.youtube.com/watch?v=G7e71iIWL8Q&NR=1

Вага у заножењу http://www.youtube.com/watch?v=VGDGz10vC2M&feature=related

Стој на рукама http://www.youtube.com/watch?v=Ds78Trmzv8A&NR=1

Стој на рукама колут напред http://www.youtube.com/watch?v=Cgfof_PyudQ&NR=1

Колут натраг кроз стој на руке http://www.youtube.com/watch?v=83SDo4SRvxc&feature=related

Премет странце – Звезда http://www.youtube.com/watch?v=egTvvVHTutc&NR=1

Премет странце са залетом са окретом за 90 степени http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=fFEfVJi8c6o

Премет странце на једну руку http://www.youtube.com/watch?v=RcjLSkT4KH0&NR=1

Прескок разношка http://www.youtube.com/watch?v=nQxJlxcb51Y&NR=1

Прескок згрчка http://www.youtube.com/watch?v=9gt7G7dlWoQ&feature=related

Згрчка са окретом за 180 http://www.youtube.com/watch?v=p-qZ3sHp0ms&feature=related

Двовисински разбој http://www.youtube.com/watch?v=7z_RrjhuGY8&feature=related

На вишој притки вежба http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ocuIhmhql-A

Карике вежба http://www.youtube.com/watch?v=QIhRCbQhmo0&NR=1

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА http://www.lajk.ba/novost?k=18&id=28708

Атлетика

СКОК У ВИС са предвежбама веза 

СКОК У ДАЉ са предвежбама веза 

 

 

ПРЕДВЕЖБЕ за брзину, агилност и експлозивност:

- кретање унапред веза

- кретање уназад веза

- бочно кретање веза

Спортске игре

Видео снимци са методским поступцима у обучавању појединих спортских дисциплина

internet fizi_vas

Одбојка - методски поступци у обучавању основних елемената

Одигравање лоптом прстима http://www.youtube.com/watch?v=j-Ddv2nZ0oY&feature=related

Одигравање лопте прстима уназад http://www.youtube.com/watch?v=HA0aQ-7GJgg&feature=related

Одигравање лопте прстима у скоку http://www.youtube.com/watch?v=H8pRnr5xpBs&feature=related

Одбијање лопре чекићем о зид http://www.youtube.com/watch?v=YhxTZUJF8UM&feature=related

Одигравање лопте чекићем ниско http://www.youtube.com/watch?v=HLg1kIPYqzI&feature=related

Одигравање чекићем преко мреже http://www.youtube.com/watch?v=Z21spePDH6I&feature=related

Упијач http://www.youtube.com/watch?v=lBdQYcn7IwI&feature=related

Сервис http://www.youtube.com/watch?v=vS5u-EyFpvY&feature=related

Смеч брзи увод http://www.youtube.com/watch?v=gvatX7kjkIc&NR=1

Смеч http://www.youtube.com/watch?v=w9jIOzvObvc&NR=1

Смеч варијанта http://www.youtube.com/watch?v=UWM9M4X07ms&feature=related

Смеч са додавањем уназад http://www.youtube.com/watch?v=frcfdRuBWdQ&feature=related

Смеч варијанта у двоје http://www.youtube.com/watch?v=xk06mBLWfk4&NR=1

Блок http://www.youtube.com/watch?v=1deFI8WxJp0&feature=related

 01

Кошарка-  методски поступци у обучавању основних елемената

Кошаркашка постава лопте http://www.youtube.com/watch?v=D-nV0Gzof_0&NR=1

Кошаркашка постава лопте – варијанта http://www.youtube.com/watch?v=__k0_1QZSLM&NR=1

Скок шут, суножним и једноножним одразом http://www.youtube.com/watch?v=BKLcB-tyrwo&feature=related

Кошаркашки шут – варијанте http://www.youtube.com/watch?v=RNEeMaU6xdk&NR=1

Кошаркашко вођење лопте http://www.youtube.com/watch?v=Np_ee6Z4bDc&NR=1

Кошаркашки дриблинг http://www.youtube.com/watch?v=OMhLsNsspG4&NR=1

Кошаркашке финесе са лоптом за напредне http://www.youtube.com/watch?v=AuSrUjqzhvw&NR=1

Додавање лопте – варијанте http://www.youtube.com/watch?v=deS_kl0oDbA&feature=related

Додавање лопте о под http://www.youtube.com/watch?v=5k5II3BnPkE&NR=1

Микс шутева на кош http://www.youtube.com/watch?v=8Y5KAaercTI&feature=related

Скок шут http://www.youtube.com/watch?v=ISqJgL4xZwQ&feature=channel

Кошаркашки двокорак са пласирањен лопте  http://www.youtube.com/watch?v=UKnZzMz_PaU&NR=1

 

 

Фудбал - методски поступци у обучавању основних елемената

Кординација руку ногу са лоптом http://www.youtube.com/watch?v=XkqZPsYFDss&feature=related

Презентација школа фудбала ДИФ http://www.youtube.com/watch?v=61YraawlqHQ

Школа фудбала Которска http://www.youtube.com/watch?v=dTd3uLLAUrE

Методика обучавања голмана http://www.youtube.com/watch?v=ftPnZqd8pqE&NR=1

Кординација са лоптом http://www.youtube.com/watch?v=rPcdG8gToPU

Вештина пимплањем http://www.youtube.com/watch?v=PB51Es87lCc&feature=related

Дриблинг http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9uzZASIhB0E#!

 

Рукомет - методски поступци у обучавању основних елемената

Рукометна правила http://www.youtube.com/watch?v=lrNoWNdy1pc&feature=related

Рукомет двоставне вежбе http://www.youtube.com/watch?v=4ZIIRhcpFEg&feature=related

Двоставне вежбе – варијанта http://www.youtube.com/watch?v=gGXhL7AryRo&feature=related

Кретање у рукомету са и без лопте http://www.youtube.com/watch?v=rPOmBSGrgSY&feature=related

Рукометне финте са шутом http://www.youtube.com/watch?v=6FrQmmYVevk&NR=1

Скок шут уз асистенцију http://www.youtube.com/watch?v=IxHoLMtlC4g&NR=1

 

Тенис - методски поступци у обучавању основних елемената

Форхенд ударац http://www.youtube.com/watch?v=myavdY2X3qQ&feature=channel

Форхенд ударац -Топспин http://www.youtube.com/watch?v=5nt2g3EgSmk&NR=1

Форхенд-Воле ударац http://www.youtube.com/watch?v=wgHBA7Es7-k&feature=channel

Бекхенд ударац - Топспин http://www.youtube.com/watch?v=0cN2mmHSqtI&feature=related

Бекхенд Воле ударац http://www.youtube.com/watch?v=0cN2mmHSqtI&feature=related

Сервис http://www.youtube.com/watch?v=zObjLL7Wy9Y&NR=1

Сервис ударац -Топспин http://www.youtube.com/watch?v=l2keKndmKGo&NR=1

Повратни ударац, после серве (Ретрн) http://www.youtube.com/watch?v=3XKrV2j2cOQ&NR=1

Физичко васпитање

 ПОРТАЛ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ - ПРОГРАМИ:

 

ОСНОВНА ШКОЛА:

Физичко васпитање 1- 4 разред веза

Физичко васпитање 5 - 8 разред веза

Стандарди веза

ИОП - ШАБЛОН - пример веза

ДВОСТАВНЕ ВЕЖБЕ:

вежбе са и без реквизита веза

 

ВИДЕО СНИМЦИ:

вежбе истезања веза

вежбе за праве, косе трбушне мишиће, горњи и доњи припој веза

вежбе за трбушне мишиће веза

вежбе за трбушне и леђне мишиће веза

вежбе горње екстремитете (склекови) веза - згибови ваза

вежбе за горње екстремитете веза

вежбе за доње екстремитете вeза

вежбе за доње екстремитете (чучњеви) веза

вежбе за доње екстремитете веза

доњи екстремитети:заножење, предножење, одножење веза

превентивно корективне - стопала веза

 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ веза

ШАБЛОН НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА веза

Тестирање моторичких способности 5 - 8 разред веза

Вредности моторичких способности 5 - 8 разред веза 

УГЛЕДНИ ЧАС 

Изабрани спорт- ФУДБАЛ у корелацији са енглеским језиком веза 

Примена интернета на часу физичког васпитања - ОДБОЈКА веза

odbojka

Корективна гимнастика

Сколиоза вежбе Skolioza1

- Физикална терапија сколиоза

Кофоза вежбе

Лордоза вежбе

Равни стопала вежбе

Дисања вежбе

Горњи део трупа вежбе

Рамени појас вежбе

Леђа вежбе

 

 

ОГЛЕДНИ ЧАС -превентивно корективне вежбе