ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Упис деце у први разред основне школе за школску 2019/2020.

 

 

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину обавити у времену од 1. априла 2019. до 31. маја 2019. године.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања, у први разред се уписују деца рођена од 1. марта 2012. године до 28. фебруара 2013. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 1. марта до 1. септембра 2013. године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2019. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи - секретару школе.

Приликом уписа психолог заказује тестирање.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Уверење о пријави пребивалишта за дете;

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) предшколске установе о похађању предшколског програма.

Од ове године школа је у обавези да на захтев родитеља прибави за дете извод из МКР и уверење о пребивалишту. Родитељ наведена документа у папирној форми може и лично прибавити и доставити школи.

Упис ће се обављати у Шајкашу у канцеларији психолога школе, утораком, средом и четвртком од 8 00 до 14 00 часова и понедељком од 11 00 до 17 00 почев од 1. априла до 11. априла 2019. године,

а у Мошорину у уторком и петком од 9 00 до 14 00 часова.

Све додатне информације можете добити од стручних сарадника школе на тел. 2965-139.

Нада Вујановић, психолог школе